MENÚ

MENÚ

Menú Navideño Adia Hotel

CUNIT | TARRAGONA

Reserva antes de que se agoten

En la época más bonita del año, Adia le acompaña ofreciendo un menú especial para compartir con todos sus seres queridos. Para niños y adultos, encontrarás la opción perfecta para estas fiestas.

AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL. LERGIES O INTOLERÀNCIES

Atenent a les característiques i instal·lacions de l’establiment i la manipulació i elaboració dels nostres aliments no podem garantir que no hi hagi contaminació creuada i que els plats no continguin traces d’al·lèrgens.
Consulti amb el nostre personal per a més informació dels plats que s’ofereixen.

AVISO PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERIANCIAS

Atendiendo a las características e instalaciones del establecimiento, así como la manipulación y elaboración de nuestros alimentos no podemos garantizar que no haya contaminación cruzada y que los platos no contengan trazas de alérgenos.
Consulte con nuestro personal para más información sobre los platós que se ofrecen.

AVIS AUX PERSONNES ATTEINTES D’ALLERGIES OU D’INTOLERIES

Compte tenu des caractéristiques et des installations de l’établissement, ainsi que da la
manipulation et du traitement de nos aliments, nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura pas de contamination croisée et que les plats ne continnent pas de traces s’allergènes.
Renseignez-vous auprès de notre personnel pour plus d’informations sur les ensembles
proposés.

NOTICE FOR PEOPLE WITH ALLERGIES OR INTOLERIES

Atenent a les característiques i instal·lacions de l’establiment i la manipulació i elaboració
dels nostres aliments no podem garantir que no hi hagi contaminació creuada i que els plats
no continguin traces d’al·lèrgens.
Consulti amb el nostre personal per a més informació dels plats que s’ofereixen.

Ir al contenido