MENÚ

MENÚ

AVÍS PER A LES PERSONES AMB AL. LERGIES O INTOLERÀNCIES
Atenent a les característiques i instal·lacions de l’establiment i la manipulació i elaboració
dels nostres aliments no podem garantir que no hi hagi contaminació creuada i que els plats
no continguin traces d’al·lèrgens.
Consulti amb el nostre personal per a més informació dels plats que s’ofereixen.

AVISO PARA LAS PERSONAS CON ALERGIAS O INTOLERIANCIAS
Atendiendo a las características e instalaciones del establecimiento, así como la
manipulación y elaboración de nuestros alimentos no podemos garantizar que no haya
contaminación cruzada y que los platos no contengan trazas de alérgenos.
Consulte con nuestro personal para más información sobre los platós que se ofrecen.

AVIS AUX PERSONNES ATTEINTES D’ALLERGIES OU D’INTOLERIES
Compte tenu des caractéristiques et des installations de l’établissement, ainsi que da la
manipulation et du traitement de nos aliments, nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura pas
de contamination croisée et que les plats ne continnent pas de traces s’allergènes.
Renseignez-vous auprès de notre personnel pour plus d’informations sur les ensembles
proposés.

NOTICE FOR PEOPLE WITH ALLERGIES OR INTOLERIES
Attending the characteristics and facilities of the establishment, as well as the hanling and
processing of our food, we cannot identify that there is no cross contamination and that the
dishes so not contain traces of allergens
Check with our staff for more information on the sets offered

Ir al contenido